ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000
โทร 073-332-551
โทรสาร 073-332-880แจ้งเรื่องที่ต้องการติดต่อ