การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สพม.ปัตตานี

วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสันติรักษ์  ไชยเอียด เป็นประธานในพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารใน สพม.ปัตตานี ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โดยมีนายพิภพ รุ่งโรจน์รังสรร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร และ นายอธิป บูสา ครูโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้