ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมประชุมรับฟัง School Health HERO

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการเสริมสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยการแนะแนว และ School Health HERO ในการดูแลส่งเสริมนักเรียนด้านสุขภาพจิต โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี