รายงานตัวนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ ราย นางสาวนิธิรา สระโพธิ์ ในการรายงานตัวมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมีบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี