ต้อนรับ รอง ผอ.สพม.ปัตตานี

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด และ นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี