ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ทุน จชต.

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและความจำเป็นของหน่วยงานการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าของ ผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ปัตตานี นายลุกมาน หะยีกาเล็ง ผอ.รร.ไม้แก่นกิตติวิทย์ นางวิมลวัลย์ จุลพรหม ผอ.รร.แม่ลานวิทยา นายเสรี ยีดอรอแม ผอ.รร.สายบุรี “แจ้งประชาคาร” นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายฮารอวี จะปะกิยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี