ต้อนรับและรายงานตัว ศึกษานิเทศก์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) บุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและรายงานตัว ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ที่ได้รับคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1334/2564 ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ราย นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ สพม.นราธิวาส ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี