รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ” Kick Off Pfizer in School “

วันที่ 11 ตุลาคม 2664 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off Pfizer in School “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันให้แก่นักเรียน อายุ 12-18 ปี โรงเรียนสะนอพิทยาคม และโรงเรียนแม่ลานวิทยา เพื่อสร้างให้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอุ่นใจ ทั่วหน้า ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทุกโรงเรียน โดยมี นายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม และ นางวิมลวัลย์ จุลพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา ให้การต้อนรับ