รอง ผอ.สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ” Kick Off Pfizer in School “

วันที่ 12 ตุลาคม 2664 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off Pfizer in School “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน อายุ 12-18 ปี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เพื่อสร้างให้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอุ่นใจ ทั่วหน้า ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทุกโรงเรียน โดยมี นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ