พิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลตามโครงการอัจฉริยะยุวประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลตามโครงการอัจฉริยะยุวประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี