รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติเปิดป้ายอาคาร ศปบ.จชต. พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูฯ ผู้เสียชีวิต เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติเปิดป้ายอาคารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีเปิดโครงการ อาหารเช้า เพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ ได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงาน และมีนายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้