ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

– ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท

– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

– ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตั้งแต่วันที 15-19 พฤศจิกายน 2564เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 073-332-551