รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมประชุมการประเมินความพร้อม การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมประชุมการประเมินความพร้อม การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาฯ โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าหน่วยงานการศึกษา สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี