รอง ผอ.สพม.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more