รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายจุมพล ทองใหม่ ข้าราชการบำนาญ นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ (ว17/2552) ราย นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา