สพม.ปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณี มหาชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี