ประชุมผู้บริหาร สพม.ปัตตานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meeting เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ โดยมีนางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี