รอง ผอ.สพม.ปัตตานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ”

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21” และรับโล่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เปลี่ยนตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบโล่ ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง