ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และกำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โทร 073-332-551