รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี รับการรายงานตัว พนักงานราชการ

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ ในการรายงานตัว ของผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี