รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะทำงานการกลั่นกรองผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20-21 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะทำงานการกลั่นกรองผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควน, โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร), โรงเรียนวัดมหิงษาราม, โรงเรียนบ้านท่าข้าม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของมาตรการ Sandbox : Safety zone in School