สพม.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ประกาศ!!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจัดส่งถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โดยเขียนมุมซอง (สมัครเลือกสรรพนักงานราชการ)

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 (จะถือวันและเวลาประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

*หมายเหตุ รับสมัครผ่านขนส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้น การส่งผ่านขนส่งอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา