สพม.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรโครงการสานฝัน

สพม.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

1.พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา

2.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูขั้นวิกฤตโรงเรียนประชารัฐ จชต. จำนวน 1 อัตรา

3. ครูวิชาการ โครงการสานฝันการกีฬา จชต. จำนวน 1 อัตรา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น

โดยจัดส่งถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โดยเขียนวงเล็บมุมซอง (สมัครเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)

ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 (จะถือวันและเวลาประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)