พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและกระทำผิดวินัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและกระทำความผิดวินัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว จำนวน 93 คน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี