Coaching Team รอง ผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 7

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ให้แก่ ดร.กีรติ จันทรมณี รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา สพป.ยะลา เขต2 อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา

และในเวลา 13.00 น. ให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การปฏิบัติงานใหน้าที่ฯ ให้แก่ นายจีรวิทย์ มั่งคงวัฒนะ รอง ผอ.สพม.ยะลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานกรรมการ และ นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.สงขลา สตูล เป็นกรรมการในการให้คำปรึกษาฯ