ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมพิจารณาจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพือการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมฯ ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี