มหกรรมวิชาการชายแดนใต้

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ ชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมบูธนิทรรศการของหน่วยงานทางการศึกษา และได้รับเกียรติจากนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส