สพม.ปัตตานี ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ ในการรายงานตัว ของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more