พิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลตามโครงการอัจฉริยะยุวประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

รายงานตัวนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more