สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3

สสวท. ขอเชิญครู นักเ

Read more

ประชาสัมพันธ์ให้ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือเข้าร่วมงานกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Show and Share

ประชาสัมพันธ์ให้ศึกษ

Read more

เชิญร่วมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robotics ค่ายอบรมและการแข่งขัน หุ่นยนต์นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา Robot Camp 2022 รุ่นที่ 8 ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ครั้งที่ 1

Read more

ขอเชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมการอ่านและช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รัดดิ้ง
จาก :บริษัท นานมับุ๊คส์ จำกัด

Read more