ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ไขฯ การปฏิรูปการศึกษา

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ไขฯ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม 4 ประเด็น

Read more