กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายฮารอวี จะปะกิยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวแวซาฟียะห์ หามะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์