ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000
โทร : 073-332-551
โทรสาร : 073-332-880
อีเมล : spm.pattani@gmail.com

แผนที่ตั้งแจ้งเรื่องที่ต้องการติดต่อ