ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อให้การดำเนินการในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี