รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี มอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ”

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ให้กับ นายสุลายมาน บากา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะผู้บริหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดี