ผอ.สพม.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้าน ท.ว. รอน้อง “โครงการ TKW Open House 2023”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้าน ท.ว. รอน้อง “โครงการ TKW Open House 2023” ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานและกิจกรรมจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร และแสดงออกถึงทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนรวมทั้งการแนะแนวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โดยมี นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี