ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวด วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวด วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เงินรางวัลรวม 680,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 เมษายน 2566

ติดตามข่าวสารได้ที่

www.parliament.go.th/phan

รางวัลพานแว่นฟ้า

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่

(ทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรง)

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5492 – 95

วงเล็บมุมซองว่า ” ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่

อีเมล phan@parliament.go.th