กิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566

วันนี้ 8 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการ สพม.ปัตตานี มอบหมายให้ นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนในการร่วมกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานีและสงขลา) เข้าร่วมการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือฯ ในครั้งนี้