ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม และโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม และโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ