ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศิริราษฎ์สามัคคี โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาและโรงเรียนสะนอพิทยาคม

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนศิริราษฎ์สามัคคี โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาและโรงเรียนสะนอพิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ