ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารและโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารและโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ