ประชาสัมพันธ์ การยื่นความประสงค์ให้ สพม.ปัตตานี จัดหาที่เรียนให้ กรณีเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน

ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2566

ผู้ที่จะยื่นความประสงค์ให้ สพม.ปัตตานี จัดหาที่เรียนให้ กรณีเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน สามารถยื่นความประสงค์ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ปัตตานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 073 332 551