ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก