ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการค้า การลำเลียงตัวยา สรุปผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี