ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกคน ไปรายงานตัว (การแต่งกายชุดนักเรียน) พร้อมผู้ปกครอง เพื่อเลือกโรงเรียนอุปถัมภ์ ในวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี