ประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2566 (PATTANI FESTIVAL 2023)

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2566 (PATTANI FESTIVAL 2023) ที่จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 16 – 27 มิถุนายน 2566 เพื่อหารือการกำหนดรูปแบบ แนวทาง การวางแผนและเตรียมการสำหรับการจัดนิทรรศการ ในนามกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี