ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.25 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยจะเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่เมืองโบราณยะรัง เมืองโบราณบ้านจาเละ อำเภอยะรัง และจะเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี