กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สวดดุอาร์ กล่าวปฏิญญาณเขตสุจริต

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นำบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สวดดุอาร์ กล่าวปฏิญญาณเขตสุจริต เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ พร้อมชี้แจ้งข้อราชการสำคัญ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี