รับการรายงานตัวและปฐมนิเทศเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับการรายงานตัวและปฐมนิเทศเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา พร้อมกล่าวโอวาทให้แก่ผู้มารายงานตัว เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบข้อบังคับ ข้อกฏหมายเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี