การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ภายใต้หัวข้อ “Soft Power Tourism” PSU Trang Tourism and Hospitality Quiz Battle 2023